Login

Hvordan lagre og oppbevare bitcoin?

Osama Iftekhar - 22/01/2021

Før man i det hele tatt tenker på å kjøpe bitcoin, så trenger man et sted å lagre den. På samme måte som at vi har kontanter i en lommebok, så lagres bitcoin i en såkalt wallet (digital lommebok).

Hos MiraiEx får du automatisk tildelt personlige lommebøker for alle kryptovalutaene som finnes på børsen, og vi sørger for en trygg og enkel oppbevaring av midlene dine. Dette gjør at du i utgangspunktet ikke trenger å finne en annen lommebok enn den du har hos oss, og vi tar oss av alt det tekniske, men du står selvfølgelig fritt til å velge selv. Derfor vil vi forklare nærmere hva en lommebok er, hvordan den fungerer, og de ulike alternativene til oppbevaring av kryptovaluta.

Alle lommebøker har en offentlig nøkkel (public key) og en privat nøkkel (private key). Mange har også hørt om kryptovalutaadresser, som er en kortere og mer anvendelig versjon av dine offentlige nøkler.

For å si det på en enkel og grei måte: Lommebøker (wallets) har altså én eller flere adresser (eller offentlige nøkler), og på samme måte som at man har et kontonummer som man kan sette inn penger på, så kan man sende kryptovaluta til denne adressen. Disse såkalte adressene består av 26 til 35 alfanumeriske tegn, som for eksempel 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa, og oppgis når noen skal sende deg kryptovaluta. Det er veldig viktig å dobbeltsjekke adressen ved sending av kryptovaluta, slik at de ikke blir sendt feil. Ved feilsending kan det være vanskelig, til og med umulig, å tilbakekalle en transaksjon.

I tillegg til den offentlige nøkkelen eller adressen, så har lommebøkene en privat nøkkel, som gir deg tilgang til alle midlene som er lagret i lommeboken din. Dette kan sammenlignes med passordet som kreves for å få tilgang til bankkontoen din. Slik som navnet tilsier så skal disse nøklene ikke deles med noen. De private nøkkelen blir brukt til å verifisere at det er du som eier den offentlige nøkkelen din, og for å signere transaksjoner. Mange lommebøker har også en gjenopprettingsfrase (seed phrase). Dette er et sett av ord som tillater deg å gjenopprette nøklene om du skulle være så uheldig å miste lommeboken eller de private nøklene. Skriv ned denne frasen og oppbevar den på et sikkert sted.

Den ubehagelige sannheten er at din bitcoin-lommebok er tilsvarende din fysiske lommebok med kontanter. Hvis du mister de private nøklene til bitcoin-lommeboken uten å huske gjenopprettingsfrasen din, så vil du mest sannsynlig miste innholdet i den for alltid. Når vi snakker om oppbevaring av kryptovaluta så snakker vi i samme setning om oppbevaring av de private nøklene som gir tilgang til lommeboken med kryptovalutaen. Du kan lagre dine private nøkler på pc, mobil, i skyen (på nett), maskinvare (en slags minnebrikke) eller til og med på vanlig papir. Vi kommer tilbake til de ulike alternativene senere.

Den sikreste måten å lagre kryptovaluta på, er i en såkalt maskinvarelommebok (hardware wallet). Dette er en offline fysisk enhet som du oppbevarer på et sikkert sted. De mest populære maskinvarelommebøkene bruker flere lag med sikkerhet for å sikre at nøklene dine ikke blir stjålet og at din kryptovaluta er trygg. Husk å lagre en sikkerhetskopi og sørg for at du har kontroll på gjenopprettingsfrasen din i tilfelle du mister maskinlommeboken.

Flere velger å lagre sin kryptovaluta hos en børs som de stoler på. Dette er enklere og krever mindre teknisk kompetanse, samtidig som det gir fleksibilitet til å kjøpe og selge når som helst. Dette fremmer et kjent dilemma: enkelhet kontra sikkerhet, og det finnes et kjent uttrykk for dette: «Not your keys, not your coins». Dette uttrykket stammer fra at noen tenker at hvis man oppbevarer kryptovaluta hos en tredjepart, så er det egentlig ikke du som er den reelle eieren/sjefen over midlene. Vi i MiraiEx kan garantere at det er du som eier pengene dine når du har de oppbevart på vår børs. De fleste av våre kunder velger å gjøre dette, da det er trygt og enkelt. Du kan lese mer om hvordan MiraiEx sikrer bitcoin og kryptovaluta her.

Mange seriøse bitcoin-investorer bruker en hybrid fremgangsmetode. De oppbevarer mesteparten av sine bitcoins (langsiktig investering) offline i maskinvarelommebok. Slik oppbevaring kalles ofte også «cold wallet» fordi det er offline. Samtidig oppbevarer de også et mindre beløp som de ønsker å handle med på for eksempel en børs. Denne oppbevaringen kalles ofte «hot wallet», da den er tilkoblet systemene - altså online.

Under følger forskjellige alternativer av bitcoin-lommebøker, avhengig av din strategi og tekniske interesse og kompetanse. Bitcoin.org har også en hjelper som kan foreslå hvilken løsning som passer til ditt behov.

PS: De ulike kryptovalutaene har egne lommebøker, slik at du for eksempel må ha en bitcoin-lommebok for oppbevaring av bitcoin og en ethereum-lommebok for oppbevaring av ethereum.

Skybaserte lommebøker eksisterer på nett og nøklene er vanligvis lagret på en server som driftes av en tredjepart. Skybaserte lommebøker pleier å ha et mer brukervennlig grensesnitt, men da må du stole på en tredjepart med dine private nøkler. Noen eksempler på denne typen lommebøker er børser som MiraiEx, Coinbase og Binance.

Programvare-lommebøker (software wallets) kan installeres direkte på din pc, noe som gir deg kontroll over nøklene dine. De fleste slike lommebøker er gratis og relativt enkle å sette opp. Ulempen med å velge denne type lommebøker er at du er selv ansvarlig for å sikre nøklene dine. Programvare-lommebøker krever også strengere forholdsregler når det gjelder sikkerhet. Hvis din PC får virus, blir hacket eller stjålet, så kan tyven få tak i din private nøkkel, lommebok og midler.

Du kan laste ned den originale programvaren Bitcoin Core protocol, som inneholder transaksjonskjeden (ledger) til bitcoin med hele historikken av alle transaksjoner siden 2009. Denne krever mye lagringsplass. Du kan også velge andre «enkle» lommebøker (Simplified Payment Verification - SPV). Dette er lommebøker som ikke laster ned hele transaksjonskjeden, men heller synkroniserer til den. Electrum og Exodus er eksempler på slike SPV-lommebøker.

Før du laster ned noen applikasjoner så anbefaler vi deg å undersøke nøye og sørge for at du bruker lommebøker fra troverdige kilder. Det finnes nemlig falske kopier av forskjellige nettsider som tilbyr programvare-lommebøker.

Mobil-lommebøker er tilgjengelige som applikasjoner/apper for din smarttelefon. Denne typen lommebøker er spesielt nyttig hvis du skal kjøpe, selge og sende kryptovaluta mens du er på farten. Alle lommebøker på nett, samt de fleste programvare-lommebøkene som er nevnt ovenfor, har også versjoner tilgjengelige som mobil-app, mens lommebøker som Edge og Bread er laget hovedsakelig kun for smarttelefonen. Husk at mange lommebøker på nett vil lagre nøklene på selve smarttelefonen, noe som kan føre til muligheten for å miste din midler om du skulle miste mobilen. Oppbevar alltid en kopi av dine nøkler på en annen enhet og skriv ut din gjenopprettingsfrase.

Maskinvare-lommebøker(hardware wallets) er små fysiske enheter og er sikrere alternativer fordi de generelt sett er frakoblet internettet (offline) og kan derfor ikke hackes. Likevel, de kan bli stjålet og dermed kan du miste nøkelene/midlene som er lagret. Det anbefales derfor at du oppbevarer de på et trygt sted og sikkerhetskopierer dine nøkler. Trezor og Ledger er populære tilbydere av slike lommebøker, og noen større investorer oppbevarer sine maskinvare-lommebøker på sikre steder som bankhvelv.

Papir-lommebøker er muligens de enkleste av alle lommebøker. Papir-lommebøker er enkelt og greit at man skriver ned offentlige og private nøkler til lommeboken på et ark. Dette er ideelt for langsiktig oppbevaring av bitcoin (så lenge de holdes unna vann og ild) eller for å gi bitcoin i gaver. Disse lommebøkene er et av de sikrere alternativene ettersom at de ikke er tilkoblet internett, men de er også veldig enkle å rote bort eller bli ødelagt med tiden.

Uansett hvilke alternativ du velger å gå for, så er det veldig viktig at du tar vare på gjenopprettingsfrasen, og kun forteller dine absolutt nærmeste om hvor kopiene eventuelt er lagret.

(PS! Selskapene og løsningene som er nevnt i artikkelen er ikke de eneste alternativene, og burde ikke bli sett på som anbefalinger.)

Mer informasjon om hvordan du kan kjøpe bitcoin kan du finne her.

Connect with us

Norsk