Norsk English   

Gebyr og kurtasje

Sist oppdatert: 29. Juni 2018 – 19:17 (GMT+1)

Mirai Exchange kurtasje for enhver handel av kryptovaluta og vanlig valuta. Vi tar også gebyr for uttak, se tabellen nedenfor.

Det er gratis å sette inn penger og kryptovaluta på Mirai Exchange.

Liste over gebyrer og kurtasje

Handling Valuta Gebyr
Handel på exchange Alle markeder 0.5%
Innskud NOK og all krypovaluta Gratis
Uttak NOK 45.00 NOK
Uttak BTC 0.0005 BTC
Uttak LTC 0.0005 LTC
Uttak GST 0.0005 GST
Uttak ANC 0.0005 ANC

Innskudd og uttak av Norske kroner

Ved innskudd av NOK kan det ta noen dager før summen vil bli kreditert brukeren sin konto, vanligvis 1-2 dager. Hvor mange dager det tar er avhengig av hvilken bank pengene blir sendt fra og hvilken metode som blir brukt. Per dags dato støtter MiraiEx kun innskudd av NOK fra norske statsborgere. Det jobbes med å få lagt til muligheten for innskudd av EUR og USD for alle brukere av plattformen.

Vi tar 45.00 NOK i gebyr for uttak av NOK til norsk bankkonto. Dette er i tillegg til eventuelle avgifter din egen bank tar.

Innskudd og uttak av kryptovaluta

Ved innskudd av kryptovaluta så krever vi minimum tre bekreftelser før det krediteres brukerkontoen. Dette gjelder for Bitcoin og Litecoin. For andre kryptovaluta som baserer seg på blockchain krever vi flere bekreftelser. Dette blir opplyst om på siden for innskudd. For kryptovaluta som bruker DAG-lignende arkitektur, krever vi at transaksjonen er godkjent av majoriteten av nodene før summen krediteres brukerkonto.

Uttak av kryptovaluta gjennomføres vanligvis så snart bruker godkjenner uttaket. Det kan ta opp til 24 timer ved uttak av større beløp da vi av sikkerhetsmessige årsaker må gjennomføre uttaket manuelt.

Rapportering

Det eksisterer i noen land lovverk eller reguleringer som krever innrapportering av kryptovaluta til myndighetene. MiraiEx tar ikke ansvar for å rapportere dette til myndighetene, dette har brukeren ansvar for å innrapportere i sin egen selvangivelse. MiraiEx tar derfor ikke ansvar dersom brukere av MiraiEx får bøter eller fengselstraff for å ha unnlatt å rapportere dette inn til myndighetene.