Gebyr og uttaksgrenser

Sist oppdatert: 4. september 2019 – 08:17 (GMT+1)

MiraiEx tar kurtasje for enhver handel av kryptovaluta og vanlig valuta. Vi tar også gebyr for uttak, se tabellen nedenfor.

Det er gratis å sette inn penger og kryptovaluta på MiraiEx.

Gebyr og kurtasje

HandlingValutaGebyr
Handel på exchangeAlle markeder0,5%
InnskuddAlleGratis
UttakNOK45,00 NOK
UttakBTC0,0005 BTC
UttakLTC0,0005 LTC

Uttaksgrenser

ValutaMinsteuttakUttaksgrense (24t)
NOK500 NOK200 000 NOK
BTC0,002 BTC2,0 BTC
LTC0,002 LTC100,0 LTC

Innskudd og uttak av norske kroner

Ved innskudd av NOK kan det ta noen dager før summen vil bli kreditert brukeren sin konto, vanligvis 1-2 dager. Hvor mange dager det tar er avhengig av hvilken bank pengene blir sendt fra og hvilken metode som blir brukt. Per dags dato støtter MiraiEx kun innskudd av NOK fra norske statsborgere. Det jobbes med å få lagt til muligheten for innskudd av EUR og USD for alle brukere av plattformen.

Vi tar 45.00 NOK i gebyr for uttak av NOK til norsk bankkonto. Dette er i tillegg til eventuelle avgifter din egen bank tar. Vi har en uttaksgrense på 200 000 NOK per døgn, minsteuttak er 500 NOK.

Innskudd og uttak av kryptovaluta

Ved innskudd av kryptovaluta så krever vi minimum tre bekreftelser før det krediteres brukerkontoen. Dette gjelder for Bitcoin og Litecoin. For andre kryptovaluta som baserer seg på blockchain krever vi flere bekreftelser. Dette blir opplyst om på siden for innskudd.

Uttak av kryptovaluta gjennomføres vanligvis så snart bruker godkjenner uttaket. Det kan ta opp til 24 timer ved uttak av større beløp da vi av sikkerhetsmessige årsaker må gjennomføre uttaket manuelt. Vi har en uttaksgrense på 2,0 bitcoin og 100,0 litecoin per døgn. Minste mulige uttak er 0,002 BTC og 0,002 LTC.

Rapportering

Det eksisterer i noen land lovverk eller reguleringer som krever innrapportering av kryptovaluta til myndighetene. MiraiEx tar ikke ansvar for å rapportere dette til myndighetene, dette har brukeren ansvar for å innrapportere i sin egen selvangivelse. MiraiEx tar derfor ikke ansvar dersom brukere av MiraiEx får bøter eller fengselstraff for å ha unnlatt å rapportere dette inn til myndighetene.